Op uw locatie

Via onderstaande ‘Geluidsmaatregelenkaart’ kunt u bekijken of er saneringsmaatregelen voor uw locatie zijn. Zowel de plannen als het geluidsrapport kunt u downloaden.

Op de kaart zijn de huizen te zien waar vanuit het MJPG geluidsonderzoek is gedaan. De kaart bevat op dit moment alleen informatie voor die woningen, waar op basis van het geluidsonderzoek maatregelen zijn voorgesteld. Dit zijn de woningen die de hoogste geluidsbelasting kennen; fase 1. Huiseigenaren van woningen, die in aanmerking komen voor maatregelen, worden vanaf juli 2019 stapsgewijs per brief geïnformeerd.

De Geluidsmaatregelenkaart bevat op dit moment geen informatie voor woningen, die tot fase 2 behoren, en woningen waarvoor vanuit het MJPG geen maatregelen getroffen worden. Op de pagina ‘Veelgestelde vragen’ staat nader toegelicht waarom de Geluidsmaatregelenkaart voor deze woningen geen informatie bevat.

Vul uw adres in, druk op "Enter", of navigeer via de + en - knoppen op de kaart naar uw locatie en selecteer het vierkant waarbinnen uw adres valt. Als u op het gekleurde bolletje klikt, opent zich een pop-up met nadere informatie voor uw woning. Alleen woningen, die tot fase 1 behoren, hebben een gekleurd bolletje.

Het beste resultaat bereikt u door de Geluidsmaatregelenkaart in Google Chrome te openen. De kaart werkt niet met Internet Explorer.

Hieronder treft u de legenda van de Geluidsmaatregelenkaart.

Bij een aantal locaties in de gemeente Tilburg staat momenteel 'Maatregelen mogelijk niet uitvoeren'. Voor deze locaties worden een aantal zaken nog uitgezocht, waardoor de getoonde informatie mogelijk onjuist is.

Meerjarenprogramma Geluidsanering